11 BATERIA ARTYLERII STAŁEJ [Urbex]

11 Bateria Artylerii Stałej w Redłowie to najlepiej zachowana polska bateria artylerii nadbrzeżnej. Do jej budowy przystąpiono w październiku 1946 roku, gdy do Redłowa przeniesiono 31 Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej. Nazwę dywizjonu nosiła do 22 września 1950 r., potem stając się 11 Baterią Artylerii Stałej.

Powstały cztery stanowiska z radzieckimi działami morskimi kal. 130 mm posiadające pod sobą magazyny na amunicję.
Posiadały one taką moc, że mogły zestrzelić obiekt znajdujący się w odległości ponad 25 km !
W żelbetowym bloku, ważącym 1466 ton, który był filarem działobitni, ściany magazynów miały grubość nawet do 2 metrów. Wewnątrz było miejsce na 225 sztuk pocisków i ładunków miotających, które transportowano do załadowania za pomocą dwóch wind. Co ciekawe, waga takiego pocisku dochodziła do ponad 33 kg.

Obiekty Baterii Redłowo:
– 4 działobitnie dla dział 130 mm,
– kilka stanowisk dla działek 37 mm wz.1939,
– Artyleryjska Stacja Radiolokacyjna z radarem,
– 1 ZPKO (Zapasowy Punkt Kierowania Ogniem),
– 1 GPKO (Główny Punkt Kierowania Ogniem),
– kilka przy bateryjnych magazynów amunicji,
– elektrownia,
– centrala artyleryjska,
– schron-garaż dla reflektora i agregatu reflektora,

W latach 60-tych oszacowano, że baterię obsługiwało 76 żołnierzy. 11 Bateria Artylerii Stałej została oficjalnie rozformowana w marcu 1974 roku, ponieważ zaczęto stawiać na rozwijającą się broń rakietową i lotnictwo uderzeniowe.

Dziękuję za oglądanie i do następnego :)!

►informacje:
wikimapia.org
infogdansk.pl

► Facebook:
► Instragram:

►Urbex (Urban Exploration, Eksploracja Miejska) – zwiedzanie
opuszczonych i zapomnianych miejsc.
Urbex to niebezpieczne zajęcie.
Film nie jest formą poradnika a autor nie odpowiada za próby
powtarzania przedstawionych czynności.
Kieruję się zasadą:
“Zabierz tylko zdjęcia, zostaw tylko ślady stóp”
Szanuję i nigdy nie niszczę eksplorowanych obiektów.

#urbex #urbextoniewandalizm #ExploreTimeFuente – Source

11 BATERIA ARTYLERII STAŁEJ [Urbex]

EN.- Urban exploration is usually about exploring areas away from urban centers, industrial zones, or abandoned areas. But also for ancient ruins and areas impossible to access, everything depends on each explorer.

ES.- La exploración urbana normalmente se trata de la exploración de zonas alejadas de los núcleos urbanos, zonas industriales, o abandonadas. Pero también por ruinas antiguas y zonas imposibles de acceder, todo depende de cada explorador.

Urbexvideos.eu es la exploración urbana llevada a tu pantalla ! Disfruta de todos los videos de Urbex que existen en una misma página web y todo categorizado por zonas !

Saludos exploradores ! 😉

Publicado en Poland y etiquetado , , , , , , , , , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *