Wyjątkowy zabytek #Pałac w Żmigrodzie #Żmigród #zamek #barycz dolina Baryczy #urbex #polska #zabytki

Wyjątkowy zabytek #Pałac w Żmigrodzie #Żmigród #zamek #barycz dolina Baryczy #urbex #polska #zabytki
Zamek w Żmigrodzie – ruiny gotyckiej wieży mieszkalnej i barokowego pałacu, znajdujące się w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Żmigród, nad rzeką Barycz. Położony w parku[2], w którym znajduje się pomnik przyrody – dąb szypułkowy o obwodzie pnia 631 cm (w 2010).
Zamek w Żmigrodzie wspominano po raz pierwszy w 1296[2]. Przypuszcza się, że była to jeszcze budowla drewniana[2]. Następna informacja o castrum należącym do książąt oleśnickich pochodzi z 1375 r. Była to budowla na planie nieregularnym[3] ze stojącą od północy wieżą i bramą wjazdową od południa, stojąca wśród rozlewisk rzeki Baryczy i otoczona fosą[2]. Wśród właścicieli byli biskupi wrocławscy, książęta oleśniccy oraz rycerze.
Wraz ze śmiercią ostatniego Piasta oleśnickiego, Konrada Białego, w 1492 roku miasto wraz z zamkiem przeszło na własność króla czeskiego Władysława Jagiellończyka, który to przekazał miejscowe ziemie polskiemu feudałowi z Wielkopolski, Zygmuntowi Korcbokowi (Kurzbachowi) z Witkowa (Witkowskiemu). Wilhelm Kurzbach był w 1560 roku budowniczym drugiej, zachowanej wieży[2]. Jest to budowla czworoboczna, czterokondygnacyjna o charakterze mieszkalno-obronnym.
Rodzina Kurzbachów władała zamkiem do 1592 r., kiedy to został sprzedany Adamowi Schaffgotschowi. Na przełomie XVI i XVII w. zamek był dwukrotnie niszczony przez pożary[3]. Odbudowany i silnie umocniony zamek przez dwa lata skutecznie odpierał ataki wojsk szwedzkich[3]. Zdobyty został w 1642 r. i odtąd służył przez 8 lat jako szwedzka baza wypadowa na Śląsk.
Od połowy XVII w. aż do końca II wojny światowej właścicielami była rodzina von Hattzfeld[2]. Melchior von Hattzfeld, feldmarszałek austriacki, dokonał przebudowy zamku na okazały barokowy pałac w II poł. XVII wieku lub na początku XVIII w[2][3]. Średniowieczne budynki z wyjątkiem wieży zostały zburzone. Pałac zmodernizowano w XVIII w[3]. Architektem nowego, klasycystycznego skrzydła, był Carl Gotthard Langhans.
Ruiny okazałego barokowego pałacu z końca XVII wieku, to przebudowany dawny zamek z XIII wieku.
Obiekt znajduje się na Dolnym Śląsku, w Żmigrodzie nad rzeka Barycz.
Średniowieczne budynki, z wyjątkiem wieży, zostały zburzone. Architektem nowego, klasycystycznego skrzydła, był Carl Gotthard Langhans,
który zaprojektował też między innymi Bramę Brandenburską w Berlinie.
9 lipca 1813 roku w pałacu spotkali się car Rosji Aleksander I oraz król pruski Fryderyk Wilhelm III.
Pałac przetrwał do roku 1945, kiedy to został zniszczony i spalony. Nie został póżniej odbudowany. W latach 70. XX wieku wyburzono większość ruin pałacu. Obecny stan, to ułamek oryginalnej potęgi pałacu.
Od 2008 roku ruiny są zabezpieczone i stanowią unikatową atrakcję turystyczną miasta Żmigrodu i doliny Baryczy.
Przy ruinach znajduje się jedna z wieu na Dolnym Śląsku, ścieżek biegowych Radia Wrocław.
W dniu 9 lipca 1813 roku pałac był miejscem spotkania cara Rosji Aleksandra I oraz króla pruski Fryderyka Wilhelm III, którzy wraz z posłami angielskim i austriackim opracowywali plan ostatecznego pokonania Napoleona[3]. Ustalenia przeszły do historii jako tzw. protokół trachenberski lub protokół żmigrodzki[2]. W XIX w. zdjęto z wieży czterospadowy dach i dobudowano górne partie ozdabiając je neogotyckim krenelażem.
Pałac został zniszczony w 1945 i nie został później odbudowany. Ocalała jedynie wieża, która została odrestaurowana na zewnątrz. W latach 70. XX wieku dokonano wyburzenia ogromnej części ruin pałacu. Gruz wywieziono, a pozostała część zachowanych ruin stanowi ułamek oryginalnej wielkości pałacu. W 2007 rozpoczęto odrestaurowywanie tejże zachowanej części ruin oraz wnętrza wieży, z wykorzystaniem środków unijnych. Od 2008 pozostałości zamku są zagospodarowane turystycznie.
Pałac w Żmigrodzie – wybudowany w latach 1656–1658 według projektu Carla Gottharda Langhansa w Żmigrodzie.
Piętrowy, barokowy pałac wybudowany w 1655 r. w miejscu zamku przez ród von Hatzfeldt. Skrzydła zwieńczone dachem dwuspadowym i mansardowym, płd.-zach. skrzydło według projektu Carla G. Langhansa. Zniszczony przez spalenie w 1945 r.[2] Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzi jeszcze park.Fuente – Source

Wyjątkowy zabytek #Pałac w Żmigrodzie #Żmigród #zamek #barycz dolina Baryczy #urbex #polska #zabytki

EN.- Urban exploration is usually about exploring areas away from urban centers, industrial zones, or abandoned areas. But also for ancient ruins and areas impossible to access, everything depends on each explorer.

ES.- La exploración urbana normalmente se trata de la exploración de zonas alejadas de los núcleos urbanos, zonas industriales, o abandonadas. Pero también por ruinas antiguas y zonas imposibles de acceder, todo depende de cada explorador.

Urbexvideos.eu es la exploración urbana llevada a tu pantalla ! Disfruta de todos los videos de Urbex que existen en una misma página web y todo categorizado por zonas !

Saludos exploradores ! 😉

Publicado en Poland y etiquetado , , , , , , , , , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *