Zremb Osiedlowy @Ul. Basztowa 50, Wałbrzych.

Winda Zremb w jednym z bloków na wałbrzyskim Podzamczu.
Zremb Traction elevator in block of flats on Podzamcze in Wałbrzych, Poland.

Marka / brand: ZREMB
Rok produkcji / year of production: 1980
Generacja / generation: II (przerobiona na ?)
Silnik / speed: dwubiegowy / doublespeed
Dostęp / access: ogólnodostępny / public
Audio i video: Nikon 1 J2
Photos: Nikon 1 J2

Zabrania się zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać film bez zgody autora [Zgodnie z polską ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą
ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.] © Wiertalok ElevatorsFuente – Source

Zremb Osiedlowy @Ul. Basztowa 50, Wałbrzych.

EN.- Urban exploration is usually about exploring areas away from urban centers, industrial zones, or abandoned areas. But also for ancient ruins and areas impossible to access, everything depends on each explorer.

ES.- La exploración urbana normalmente se trata de la exploración de zonas alejadas de los núcleos urbanos, zonas industriales, o abandonadas. Pero también por ruinas antiguas y zonas imposibles de acceder, todo depende de cada explorador.

Urbexvideos.eu es la exploración urbana llevada a tu pantalla ! Disfruta de todos los videos de Urbex que existen en una misma página web y todo categorizado por zonas !

Saludos exploradores ! 😉

Publicado en Poland y etiquetado , , , , , , , , , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *