Creepy HOMELESS Encounter, Abandoned chemical factory, ISTROCHEM II. – |NIGHT URBEX|

(SK) NIGHT URBEX – Istrochem – Bratislava, Slovensko
Ďalší objekt bývalej chemickej továrne Istrochem, alebo Chemických závodov Juraja Dimitrova. Obrovské prázdne priestory, ktoré sú následkom privatizácie a ničenie slovenského priemyslu, stále pôsobia veľkým čarom. Koľko ľudí chodilo do týchto tovární za každodennou prácou? Kto zapredal svoju dušu pri vítaní zahraničného priemyslu? S nezáujmom o slovenských občanov sa stretávame každý jeden deň. Dokedy budeme znášať toto bezhraničné kradnutie?
Naozaj zvyšok zvyškov z bývalej slávy sme zachytili na tomto krátkom videu. Dúfam že sa vám bude páčiť a oceníte aspoň našu snahu páčikom alebo odberom. Veľmi nás to poteší. V samotnej Bratislave máme ešte pár objektov, o ktorých ste ani nepočuli a stoja za videnie, keď už návšteva je nebezpečná.

Pozeraj v HD!
Natočené 17. 3. 2016 v noci.
GPS súradnice: 48.177871, 17.149446

VIAC VIDEIÍ ČOSKORO! ODOBERAJ A OBJAVUJ!
(Natočené na Sony a7s + 14mm + GoPro 4 Black)
Popis nájdeš na:
Fotky pridávame:

Strašidelná opustená vila:
Najobľúbenejšie video zo sovietskej raketovej základne:
Najadrenalínovejší výstup na komín:

(EN) NIGHT URBEX – Istrochem – Bratislava, Slovakia
This video should have been from hospital, but unfortunately cameraman broke his leg :/.
Another object of the former chemical plant Istrochem or Chemical Works of Juraj Dimitrov. Vast empty spaces that are a result of privatization and the destruction of Slovak industry still operate great charm. How many people went into those factories everyday for work? Who sold his soul to greet foreign industry? How long shall I bear the boundless stealing?
We caught in this short video previous glory of the rest of the area. I hope that you will enjoy and appreciate our efforts with LIKE or SUB. In Bratislava alone we have a couple of objects of which you have not heard yet. All are too dangerous to visit, so stay tunned we will bring them safely to you.

Watch in HD!
Shot on 17.3. 2016 at night.
GPS coordinates: 48.177871, 17.149446

MORE COMING SOON! SUBSCRIBE AND EXPLORE!
(Shot on Sony a7s + 14mm + GoPro 4 Black)
Follow us on:
To see photos:

Previous SCARY abandoned manor house:
Most popular from video soviet missile base:
Adrenalin Chimney climb:Fuente – Source

Creepy HOMELESS Encounter, Abandoned chemical factory, ISTROCHEM II. – |NIGHT URBEX|

EN.- Urban exploration is usually about exploring areas away from urban centers, industrial zones, or abandoned areas. But also for ancient ruins and areas impossible to access, everything depends on each explorer.

ES.- La exploración urbana normalmente se trata de la exploración de zonas alejadas de los núcleos urbanos, zonas industriales, o abandonadas. Pero también por ruinas antiguas y zonas imposibles de acceder, todo depende de cada explorador.

Urbexvideos.eu es la exploración urbana llevada a tu pantalla ! Disfruta de todos los videos de Urbex que existen en una misma página web y todo categorizado por zonas !

Saludos exploradores ! 😉

Publicado en Slovakia y etiquetado , , , , , , , , , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *