Ing. Vladimír Tejbus – Tragický výbuch vo VOP Nováky nechcel 2 roky nikto vyšetrovať
V posledných dňoch sa v médiách objavila správa o tom, že jeden z obžalovaných v kauze VOP – Nováky zomrel. K tomuto by som chcel uviesť svoj poznatok, resp. svoju skúsenosť, pretože som sa v októbri v roku 2009 zúčastnil rokovania na ministerstve práce, ktoré viedla pani ministerka Tomanová. Predmetom toho rokovania bolo stanoviť, resp. určiť, kto bude tento prípad vyšetrovať z pohľadu porušenia predpisov. Keďže pôsobnosť jednotlivých rezortov nebola príliš jasná, tohto rokovania sa zúčastnili zástupcovia rezortu ministerstva hospodárstva a ministerstva obrany. Rokovania viedli priamo ministri. V tom čase bol minister hospodárstva pán Jahnátek a minister obrany pán Baška.

Ako som uviedol, predmetom bolo stanoviť a dohodnúť sa, kto bude toto nešťastie vyšetrovať. Ministerstvo hospodárstva tam bolo z dôvodu, že vlastne pôsobnosť na úseku výbušnín bola podľa vtedy platného zákona o banskej činnosti a výbušninách práve na spôsobnosti štátnej banskej správy, t.j. banských úradov. Túto pôsobnosť však pán minister Jahnátek veľmi dôrazne odmietol, pretože údajne išlo o vojenské objekty. Proti tomu argumentoval pán minister Baška že aj keď išlo o vojenské objekty išlo o činnosť, ktorú vlastne vykonáva súkromná spoločnosť.

Z pohľadu týchto dvoch ministrov bolo jasné, že sa vyšetrovaniu vyhýbajú. Do toho vstúpila pani ministerka Tomanová, ktorá povedala, že keď nie je nikto ochotný toto nešťastie vyšetrovať, tak že to vyšetria jej ľudia z inšpektorátu práce. Pani ministerka Tomanová sa vtedy zo všetkých prítomných, ako jediná, zachovala ako skutočný chlap, pretože zo žiadnych predpisov nevyplývala povinnosť ministerstvu práce alebo inšpektorátu práce sa zaoberať týmito vecami a už vôbec nie ich vyšetrovať.

Chcel by som ešte zdôrazniť, že nešťastie sa stalo ešte niekedy v máji 2007 a toto rokovanie sa uskutočnilo až v októbri v roku 2009. Výsledkom celého rokovania bola aj skutočnosť, že sa prijalo rozhodnutie, aby sa pripravil nový zákon o výbušninách, keďže ten vtedy platný neriešil vôbec muníciu. Príprava zákona trvala mnoho rokov, možno 7-8, ale pre pôsobnosť baníctva a pre oblasť, ktorú my sme rezervovali sme ho ani nepotrebovali.

V súčasnosti nový platný zákon o výbušninách rieši pôsobnosť výbušnín, munície a pyrotechnických predmetov a rieši aj pôsobnosť dozorných orgánov, ktorými sú v súčasnosti aj ministerstvo obrany, vnútra a hospodárstva.Fuente – Source

Ing. Vladimír Tejbus – Tragický výbuch vo VOP Nováky nechcel 2 roky nikto vyšetrovať

EN.- Urban exploration is usually about exploring areas away from urban centers, industrial zones, or abandoned areas. But also for ancient ruins and areas impossible to access, everything depends on each explorer.

ES.- La exploración urbana normalmente se trata de la exploración de zonas alejadas de los núcleos urbanos, zonas industriales, o abandonadas. Pero también por ruinas antiguas y zonas imposibles de acceder, todo depende de cada explorador.

Urbexvideos.eu es la exploración urbana llevada a tu pantalla ! Disfruta de todos los videos de Urbex que existen en una misma página web y todo categorizado por zonas !

Saludos exploradores ! 😉

Publicado en Slovakia y etiquetado , , , , , , , , , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *